Asociatia ARPEE

Asociatia ARPEE are obiective importante privind eficienta energetica

  • Sustinerea implementarii directivelor europene si participarea la elaborarea legislatiei si reglementarilor nationale in domeniul eficientei energetice.
  • Promovarea celor mai bune masuri si tehnologii eficiente energetic si ambiental.
  • Asigurarea comunicarii si colaborarii cu autoritatile institutionale, legislative si de reglementare privind consolidarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice.
  • Organizarea, sustinerea si participarea la actiuni si masuri ale autoritatilor si organizatiilor relevante si ale investitorilor pentru stabilirea unei strategii nationale privind eficienta energetica.
  • Cooperarea cu institutiile publice sau private, cu asociatii si organizatii similare din tara si strainatate pe probleme de interes comun.
  • Promovarea reabilitarii energetice a cladirilor, a cogenerarii de inalta eficienta si a incalzirii centralizate, a celor mai bune tehnologii de producere si utilizare a energiei in industrie, a acordurilor voluntare de reducere a pierderilor energetice, a sistemelor moderne de contorizare, facturare si control recomandate in cadrul retelelor energetice inteligente.
  • Stimularea mecanismelor de finantare a eficientei energetice, a auditurilor energetice, incurajarea companiilor de servicii energetice (ESCO), informarea consumatorilor asupra cadrului legal privind eficienta energetica.
  • Prezentarea de materiale informative, organizarea de conferinte, simpozioane, mese rotunde, seminarii in vederea promovarii scopului si obiectivelor Asociatiei.
  • Reprezentarea domeniului in cadrul organismelor profesionale europene.