Strategia „Europa 2020” – programul 20-20-20

foto1-strategie

Eficienta energetica este o miza majora pentru viitorul Uniunii Europene si al lumii.

Scopul programului „20-20-20” este reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2 echivalent) fata de 1990; reducerea cu 20% a consumului final de energie fata de anul 2005, prin cresterea eficientei energetice si cresterea ponderii surselor regenerabile in totalul mixului energetic la minim 20% pana in anul 2020.

Directiva pentru Eficienta Energetica (2012/27/UE) sustine:
– renovarea energetica a cladirilor;
– promovarea surselor regenerabile de energie si a cogenerarii eficiente;
– achizitiile publice eficiente energetic;
– auditurile energetice obligatorii la societatile mari;
– valorificarea potentialului de eficienta energetica la transformarea, transportul si distributia energiei;
– cerintele minime de performanta la generarea energiei;
– obligatiile de eficienta energetica pentru autoritatile de reglementare.

foto2-strategie