Legislatie

Legea Eficientei Energetice

Legea Eficientei Energetice a fost aprobata de Parlament pe 24 iunie 2014.

Descarca documentul

Avizul CE EU – Saracia energetica

Avizul Comitetului Economic si Social European privind saracia energetica in contextul liberalizarii si al crizei economice (aviz exploratoriu).

Descarca documentul

Directiva EU pentru Eficienta Energetica

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE.

Descarca documentul