ENERGOBIT S.A.

Solutii de top in energie electrica
Antreprenoriat pentru instalații electrice complexe, producție de echipamente de medie și joasa tensiune, aparate de iluminat, operare instalaţii energetice, consultanta in programe de eficiența energetica și energii regenerabile, audit energetic, proiectare și servicii de inginerie
specializate.

Exemple de eficienta energetica
Lucrari de constructii, montaj si conexiuni electrice pentru un motor de cogenerare cu gaze naturale de 1,5MW (Termoficare Cluj). Studiul de fezabilitate, conexiunile electrice si punerea in functiune in 2012 la Sortilemn Dej, a unei unitati de cogenerare de 1,4MW pe biomasa, de tip ORC (cu fluide organice). Lucrare la cheie inclusiv operare si mententata 0.5 MW Cogenerare biogaz pe deseuri de abatorizare la Carniprod Tulcea. Proiect BOOT 0.5 MW Generare G2P din gaze de sonda la OMW Petrom site Amaru. Lucrare la cheie inclusiv mentenanta 66 kW cogenerare pe gaz natural la Hotel City Plaza Cluj Napoca. Eficientizare sistem de iluminat la Municipiul Turda cu preluare factura energie electrica.

Vezi site-ul companiei